Košice aj okolie

Mob.: 0905 608 970

Pracovná doba

NONSTOP

Kamenárske a hrobárske práce

Kamenárske práce

V rámci zabezpečenia objednávok na kamenárske práce spolupracujeme so serióznou firmou, ktorá sa snaží plniť termíny dodávok svojich prác v dohodnutom čase, ba aj v predstihu a je cenovo veľmi prijateľná. Kompletizuje nám jedno, dvoj a trojmiestne kameninové hrobky spolu so základom a vrchným zakrytím už ku pohrebu a neskôr podľa výberu sa dodáva náhrobný pomník. V ponuke je aj veľká škála žulových kompletov a pomníkov, rôzne žulové nápisné dosky s poličkou a vázou, napr. do výklenku na urnu do kolumbária, ktoré sa montujú tiež na už jestvujúce hroby na vrchnú zakrývaciu dosku. Dodávajú nám podľa výberu na hrobčeky v urnovom háji celé urnové bloky kameninové alebo žulové. Vyhotovia i zákazky podľa vlastného nákresu a fantázie. Sú k dispozícii doplnky ako vázy, lampáše a iné v rôznom prevedení a z rôzneho materiálu. /viď ukážku – na stránke sa pracuje/

Hrobárske práce

Všetky výkopové práce či už ku pohrebom, alebo na hrobčeky v urnovom háji zabezpečujeme v rámci košickej správy cintorínov a krematória. To znamená prenájom nového hrobného miesta, schránky – výklenku na urnu v kolumbáriu, hrobčeka v urnovom háji, vybavenie obnovy (prenájmu) vyššie uvedeného. V ich kompetencii je ku dňu pohrebu zapožičanie obradnej siene, hudba, vystavenie kvetinovej výzdoby k obradu, zapožičanie auta do smútočného sprievodu a vencového voza, účasť uniformovaných pracovníkov v obradnej sieni a pri spúšťaní rakvy do hrobu a iné.