Ak nastalo úmrtie v nemocnici v deň pracovného pokoja, za bežných okolností je zosnulý prevezený do chladiaceho zariadenia nemocnice a v nasledujúci pracovný deň, ak nie je nariadená pitva, nám ho vydajú na základe príkaznej zmluvy s pozostalými. V iných prípadoch sú pozostalí informovani, že môžeme priamo z oddelenia nemocnice ich zomrelého odviezť bezohľadu na to, či je pracovný deň alebo deň pracovného pokoja.