V roku 1987 som začala pôsobiť v Košiciach a blízkom okolí ako profesionálny rečník - recitátor pri pohrebných rozlúčkach. Po troch rokoch som ako prvá rozšírila tieto služby aj o kompletné vybavovanie pohrebov a kremácií, zastupujúc pozostalých v zmysle občianskeho zákonníka cez príkaznú zmluvu. Pri osobnom neformálnom stretnutí s pozostalou rodinou v ich domácom prostredí, v ojedinelých rodinách po vzájomnej dohode aj inák, preberám všetky kompetencie od objednávateľa - príkazcu. Dodnes všetko zariaďujem v spolupráci s právnymi inštitúciami, vybranou pohrebnou službou, kvetinármi, kamenármi, reštauráciami a inými subjektami. Svoje poslanie vykonávam už vyše 20 rokov.