1. Čo je lacnejšie - pohreb pochovaním do zeme alebo kremáciou?
  • Pokiaľ sa vybavuje nové hrobné miesto je rozhodne pohreb pochovaním do zeme finančne náročnejší ako kremácia /presná porovnávacia kalkulácia sa robí na byte u pozostalých/.
  • Pokiaľ existuje staré hrobné miesto a je platné je to skoro rovnaké.
 2. Čo ak nie sú finančné prostriedky na úhradu pohrebných nákladov?

  Sú dve možnosti: Predložiť túto záležitosť soc. odboru na Úrade práce v mieste trvalého bydliska nebohého, ktorý pri šetrení preverí celú rodinu a ak zistenia úradu o zlej finančnej situácii v rodine sa potvrdia, zo štátnych prostriedkov sa vystrojí tzv. sociálny pohreb, t.z. nebohý sa spopolní bez účasti pozostalých, nekoná sa žiadny obrad. Druhá možnosť je požičať si peniaze, ak pozostalí chcú, aby sa konal aj pietny akt poslednej rozlúčky.

 3. Čo ak je nebohý bezdomovec a nemá žiadnych príbuzných?

  V prípade, že jeho meno je známe, zo štátnych prostriedkov sa realizuje spopolnenie a urna s identifikačným lístkom sa ukladá k ostatným takýmto urnám do spoločného hrobu. Keď sa v rámci všetkých úradných procedurálnych postupov nezistí totožnosť nebohého bezdomovca, pochová sa riadne do zeme-hliny opäť na náklady štátu s označením XY.

 4. Prečo nariadi prehliadajúci lekár pitvu aj napriek nesúhlasu pozostalých?
  • V prípade úmrtia v nemocnici v situácii nejasnej príčiny smrti.
  • V prípade úrazov, dopravných nehôd a úmrtí na iných miestach mimo bytu, nemocníc a sociálnych zariadení.
  • V prípade úmrtia na byte v neprítomnosti príbuzných z dôvodu, či smrť nebola zapríčinená inou osobou.